arba   Registruotis

I dalis. Klausimai iš teisės aktų Atnaujinta 2019.11.12

Atsitiktinai atrinktų klausimų sprendimas: Spręsti
LR Konstitucija Aktuali redakcija Mokytis
LR korupcijos prevencijos įstatymas Aktuali redakcija Mokytis
LR teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas Aktuali redakcija Mokytis
LR valstybės tarnybos įstatymas Aktuali redakcija Mokytis
LR viešojo administravimo įstatymas Aktuali redakcija Mokytis
LR viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas Aktuali redakcija Mokytis

II dalis. Bendrųjų mąstymo gebėjimų testai (neaktualūs)

Naujausias testų sprendimo būdas: Spręsti
Lengvesnių klausimų testas: Spręsti
Sunkesnių klausimų testas: Spręsti
Atsitiktinai atrinktų klausimų testas: Spręsti

Testų temos

Skaičių sekos Mokytis
Skaičiavimas pagal lenteles Mokytis
Diagramos Mokytis
Procentiniai uždaviniai Mokytis
Verbalinės analogijos Mokytis
Nereikalingas žodis Mokytis
Figūrų matricos Mokytis
Figūrų sekos Mokytis
Figūrų analogijos Mokytis
Perkodavimas Mokytis
Silogizmai Mokytis
Raidžių sekos Mokytis
Nereikalinga figūra Mokytis