arba   Registruotis

Kiek uždirba valstybės tarnautojas?

Valstybės tarnautojų darbo užmokestį reglamentuoja Valstybės tarnybos įstatymas. Jis nustato, kad valstybės tarnautojo darbo užmokestį sudaro:

Pareiginė alga + Priedai + Priemokos + Apmokėjimas už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties bei viršvalandinį darbą ir budėjimą
 

Valstybės tarnautojo pareiginė alga be priedo ir su priedu už kvalifikacinę klasę nuo 2013-10-01
_______________________________________________________________________________________________________________________

Pareigybių kategorijos Pareiginių algų koeficientai Pareiginė alga*, atitinka lt "ant popieriaus" Pareiginė alga su priedais už kvalifikacinę klasę*
Su 3-ia
kvalifikacine klase
Su 2-a
kvalifikacine klase
Su 1-a
kvalifikacine klase
iki
2013-10-01
nuo
 
iki
2013-10-
nuo
01
 iki
2013-10-
(+10 proc.)
nuo
01
(+15 proc.)
 iki
2013-10-
(+20 proc.)
nuo
01
(+30 proc.)
iki
2013-10-(+30 proc.)
nuo
01
(+50 proc.)
1 3 3 1350 1350 1485 1553 1620 1755 1755 2025
2 3,2 3,2 1440 1440 1584 1656 1728 1872 1872 2160
3 3,4 3,4 1530 1530 1683 1760 1836 1989 1989 2295
4 3,6 3,6 1620 1620 1782 1863 1944 2106 2106 2430
5 3,8 3,8 1710 1710 1881 1967 2052 2223 2223 2565
6 4 4 1800 1800 1980 2070 2160 2340 2340 2700
7 4,2 4,2 1890 1890 2079 2174 2268 2457 2457 2835
8 4,4 4,4 1980 1980 2178 2277 2376 2574 2574 2970
9 4,6 4,6 2070 2070 2277 2381 2484 2691 2691 3105
10 4,8 4,8 2160 2160 2376 2484 2592 2808 2808 3240
11 5,17 5,2 2327 2340 2559 2691 2792 3042 3024 3510
12 5,64 5,7 2538 2565 2792 2950 3046 3335 3299 3848
13 6,2 6,3 2790 2835 3069 3260 3348 3686 3627 4253
14 6,86 7 3087 3150 3396 3623 3704 4095 4013 4725
15 7,41 7,8 3335 3510 3668 4037 4001 4563 4335 5265
16 8,1 8,7 3645 3915 4010 4502 4374 5090 4739 5873
17 8,69 9,7 3911 4365 4302 5020 4693 5675 5084 6548
18 9,35 10,8 4208 4860 4628 5589 5049 6318 5470 7290
19 10 11,9 4500 5355 4950 6158 5400 6962 5850 8033
20 10,54 13 4743 5850 5217 6728 5692 7605 6166 8775
* - visi valstybės tarnautojų atlyginimai apskaičiuoti patvirtintam bazinės algos dydžiui - 450 lt, kuris gali keistis.
 

Pareiginė alga priklauso nuo tarnautojo pareigybės kategorijos, kuriai priskiriamas pareiginės algos koeficientas. Pareiginių algų koeficientai dauginami iš patvirtinto valstybės tarnautojų pareiginės algos bazinio dydžio.
Pavyzdžiui: Jūs petenduojate užimti A12 kategorijos valstybės tarnautojo pareigas. Šios kategorijos tarnautojo pareiginės algos koeficientas yra 5,7. Tuomet pareiginė alga bus 5,7*450 lt = 2565 lt.
Pastaba. 2008 m. pabaigoje pareiginės algos bazinis dydis  buvo sumažintas nuo 490 litų iki 475 litų, o 2009 m. mažėjo nuo 475 lt iki 450 lt, 2010 m. paliktas 450 lt, 2011 m. - 450 lt, 2012 m. - 450 lt, 2013 m. - taip pat 450 lt.

Priedai skiriami už darbo stažą,  kvalifikacinę klasę,  už laipsnį arba tarnybinį rangą (statutiniams  tarnautojams), už diplomatinį rangą bei gali būti skiriamas pareiginės algos dydžio vienkartinis priedas. 3-ia kvalifikacinė klasė gali būti suteikiama iškart priėmus į valstybės tarnautojo pareigas, tad ką tik priimtų A12 kategorijos tarnautojų alga gali siekti 2950 lt.

-Priedų ir priemokų suma negali viršyti 70 procentų pareiginės algos.
-Priedą už tarnybos stažą sudaro 3 procentai pareiginės algos už kiekvienus trejus metus. Šio priedo suma negali viršyti 30 procentų pareiginės algos. Tačiau jis kaip ir vienkartiniai priedai neįskaitomi į 70 procentų pareiginės algos priedų ir priemokų ribojimą.